لیست زندانیان محکوم به اعدام زندانیان
01/05/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
شیرکو معارفی

لقمان مرادی

زانیار مرادی

حبیب الله گلپری پوور

حبیب الله لطیفی

رشید آخکندی

بهروز آلخانی

رضا اسماعیلی

حبیب افشاری

علی افشاری

سید سامی حسینی

یاور رحیمی

اصغر رحیمی

بهنام رحیمی

مختار رحیمی

بهمن رحیمی

مردان ملكی

انور رستمی

مصطفی سلیمی(ایلویی

حسن طالعی

عزیز محمد‌زاده

سید جمال محمدی

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com