فراخوان مشارکت فعالان و سازمان های مدافع حقوق بشر در بررسی دوره ای عمومی حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران
05/05/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

Int Campaign Logo


http://persian.iranhumanrights.org


 


(15 اردیبهشت 1388) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار فراخوانی اعلام کرد که شورای حقوق بشر سازمان ملل در طی سال جاری گزارش دوره ای خود را در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه خواهد کرد.   کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با تکیه بر این که بخش مهمی از این گزارش بر مبنای گزارشهای ارسالی از سوی سازمانهای غیر دولتی خواهد بود، از تمامی سازمانها و نهادهای حقوق بشر در ایران دعوت کرد که با ارسال گزارشها به شورای حقوق بشر در روند تهیه این گزارش موثر باشند. موعد ارسال گزارشهای سازمانهای غیر دولتی  10 شهریور 1388 (یکم سپتامبر 2009) میباشد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اینکه در حوزه حقوق بشر رفتار برابری با همه کشورها داشته باشد، در پاراگراف ایی بند 4  قطعنامه 251/ 60 خود که مربوط به شکل گیری شورای حقوق بشر  درتاریخ 15 ماه مارس سال 2006 میلادی است،  مرجع جدید  یو پی آر(Universal Periodic Review, UPR) در حوزه حقوق بشر در سازمان ملل متحد را معرفی کرد. یو پی آر؛ بررسی دوره ای  عمومی وضعیت حقوق  بشر همه 192 کشور عضو سازمان ملل متحد است  که طی آن تعهدات و الزامات همه دولت های در حوزه حقوق بشر در چارچوب ساختاری یکسان مورد بررسی قرار می گیرد. دوره اولیه یو پی آر 4 ساله است که از سال 2008 میلادی آغاز و تا سال 2011 ادامه خواهد داشت و در هر سال وضعیت حقوق بشر 48 کشور بررسی می شود. وضعیت حقوق بشر کشور ایران در سال 2010 مورد بررسی عمومی قرار خواهد گرفت.


ارون رودز، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با تاکید بر اهمیت حضور تک تک افراد و سازمان هایی که فکر می کنند می توانند در بررسی دوره ای حقوق بشر ایران نقش موثر و مفیدی داشته باشند، گفت: "این یک فرصت است، هم برای همه افراد و سازمان های غیر دولتی که توان و ظرفیت های خودشان را برای ارائه گزارشهای ساختمند و مناسب بالا ببرند، و هم برای دولت ایران که با استفاده از ظرفیت و توان فعالان و مدافعان حقوق بشر، به بازسازی و جبران خسارت های وارده به حقوق برابر همه شهروندان بپردازد."


یو پی آر از اهمیت های بسیار برخوردار است اما شاید مهمترین آن فرصت و امکان مشارکت همه افراد و گروههای ذینفع  در بررسی است. برای اینکه مرجع یو پی آر بتواند این حجم عظیم مشارکت را درمورد همه کشورها با رفتاری برابر به انجام برساند، فرآیند و دستورالعمل های اجرایی آن در بیانیه های مجمع عمومی و شورای حقوق بشر مصوب شده است. دو قطعنامه 251/60 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و 1/5 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد راهنمای مرجع یوپی آر و همه دولت ها، سازمان ها و افرادی است که در بررسی دوره ای عمومی تمایل به مشارکت دارند. اطلاعات و راهنمای فنی برای افراد و گروه های ذینفع که در ماه ژولای سال 2008 تدوین شده، منبع بسیار خوبی برای چگونگی مشارکت سازمان های غیر دولتی و افراد در بررسی دوره ای عمومی است.


بررسی وضعیت حقوق بشر هر کشوری، طبق برنامه زمانبندی شده درژنو در نشستی مرکب از 47 دولت عضو شورای حقوق بشر انجام می شود.نشست بررسی وضعیت ایران در فوریه 2010 برگزار خواهد شد و گزارشات سازمانهای غیر دولتی باید تا یکم سپتامبر 2009 دریافت شوند. مبنای بررسی در این نشست سه گزارش است:


گزارش اول، گزارشی است که دولت مورد بررسی آن را آماده کرده و می تواند گزارش کشوری نامیده شود، گزارش دوم گزارشی است که اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سایر مراجع حقوق بشری سازمان ملل از جمله گزارشگران ویژه  ارائه خواهد کرد، و گزارش سوم خلاصه گزارشی است از اطلاعات و گزارش های ارائه شده توسط گروههای ذینفع و افراد که این خلاصه گزارش توسط اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر تهیه و به نشست ارائه می شود.


کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با دعوت از همه مدافعان و فعالان حقوق بشرایران چه در داخل کشور و چه در خارج کشور به مشارکت در بررسی دوره ای حقوق بشر ایران در ارائه گزارش مستقل یا مشترک اعلام کرد: "مهم استفاده از این فرصت است. مدافعان حقوق بشر می توانند تصمیم بگیرند که چگونه می خواهند از این فرصت ایجاد شده استفاده کنند. پیشنهاد کمپین با توجه به تجربیات کشورهایی که تاکنون وضعیت حقوق بشر آنها بررسی شده است این است که در درجه اول نسبت به آگاهی رسانی در سطح جامعه نسبت به این فرصت با نشر اطلاعات لازم به هر طریق ممکن اقدام بشود، یعنی هر فردی و هر سازمانی آگاه شود که این حق اوست که در بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر ایران در چارچوب سازمان ملل متحد شرکت کند. کار دوم،  آموزش افراد به همدیگر است که بدانند طبق چه اصولی و با استناد به چه منابعی، چه گزارشی را با چه ساختاری و در چه زمانی باید ارائه کنند. کار سوم  در گفتگوی همه مدافعان حقوق بشر با یکدیگر می باشد که  تا حد ممکن سعی کنند به توافق هایی در مورد چگونگی ارائه گزارش برسند تا از توان خود بهترین بهره را ببرند و دوباره کاری نکنند. چهارمین اقدام، نه البته از نظر مرتبه زمانی، این است که هر چقدر افراد و سازمان ها امکان دارند با دولت در ارائه گزارش واقع بینانه کشوری همکاری کنند. این شیوه همکاری اگر در مراحل آغازین شروع شود، به ادامه مذاکرات در بررسی نهایی در ژنو بسیار کمک خواهد کرد. و  آخرین کار هم حضور در بررسی نهایی در ژنو است که سازمانها و افرادی که تمایل دارند و امکانش را دارند خوب است که در این مذاکرات شرکت کنند و تاثیر نهایی را در خروجی حاصل از این بررسی داشته باشند. البته کار به اینجا ختم نمی شود. نتیجه این بررسی بعنوان توصیه ها برای هر کشوری ارائه خواهد شد. افراد و سازمان های حقوق بشری می توانند در پیگیری  اجرای این  توصیه ها و ارائه گزارش در باره آنها فعالانه مشارکت کنند."


زمان بررسی دوره ای  وضعیت حقوق بشر کشور ایران سال 2010 است ، اما طبق اصول،  گزارش سازمان های غیر دولتی و افراد باید 6 ماه قبل از شروع بررسی در اختیار شورای حقوق بشر و اداره جامعه مدنی آن قرار گیرد. آخرین مهلت ارائه گزارش ساعت 12 ظهر روز اول ماه سپتامبر 2009 به وقت اروپاست. این گزارش باید به یکی از زبان های رسمی سازمان ملل متحد ارائه شود.


کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای آگاه سازی فعالان و سازمان های مدافع حقوق بشر ایران از اصول و ساختار یو پی آر، منابع ذیل را به فارسی  ترجمه کرده است:


·         اطلاعات و راهنمایی برای گروههای ذینفع در مرجع بررسی دوره ای عمومی مورخ ژولای سال 2008 میلادی که اختصاصا برای فعالان و سازمان های مدافع حقوق بشر راهنمای عمل است:


http://persian.iranhumanrights.org/1388/02/inforguidelines 


·         قطعنامه 251/60 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 15 ماه مارس 2006. اهمیت این قطعنامه در شناختن جایگاه سازمانی یو پی آر در شورای حقوق بشر است:


http://persian.iranhumanrights.org/1388/02/ohchr251


·         قطعنامه 5/1 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مورخ 18 ماه ژوئن سال 2007 که کلیه اصول، منابع و ساختار یو پی آر در آن تشریح شده است:


http://persian.iranhumanrights.org/1388/02/hrcres51


از انجا که اسناد مبنا برای بررسی دوره ای  عمومی، منشور سازمان ملل متحد، بیانیه عمومی حقوق بشر، اسناد حقوق بشر که دولت مورد بررسی عضو آن است، پیمان ها و تعهدات داوطلبانه و قوانین بشردوستانه قابل اجرا برای کشور مورد بررسی است، فهرست و نسخه هایی از این اسناد نیز  در اینجا در دسترس است.


خلاصه ای از توصیه های مراجع مختلف سازمان ملل در 4 سال گذشته در مورد ایران تهیه شده که آن هم به فارسی در اختیار خواهد بود. همانگونه که در قطعنامه ها خواهید خواند، کار سازمان های غیر دولتی و فعالان حقوق بشر این نیست که این توصیه ها را فهرست کنند. اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر نحوه اجرای همه این توصیه ها را در گزارش خود خواهد آورد. اهمیت این توصیه ها برای افراد و سازمان های مدافع حقوق بشر صرفا اطلاع است و در صورت لزوم ارجاع در گزارش خود.


به مرور گزیده ای از تجربیات کشورهای مختلف نیز به فارسی در دسترس خواهد بود.


برای اطلاع بیشتر از بررسی دوره ای عمومی به سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در این پیوست مراجعه کنید:


http://persian.iranhumanrights.org/1388/02/upr


 


 


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com