همه فعالان بازداشت شده در اول ماه می را آزاد کنید! کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران
08/05/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
سازمان جهانی کار باید برای متوقف کردن سرکوب کارگران در ایران اقدامی جدی کند.
Int Campaign Logo


http://persian.iranhumanrights.org


 18 اردیبهشت ماه 1388- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی همه فعالان کارگری و 6 عضو کمپین یک میلیون امضاء شد که در حمله خشونت بار به تجمع مسالمت آمیز برای بزرگداشت روز جهانی کارگردر اول ماه می بازداشت شده و همچنان در بازداشت بسر می برند. این کمپین همچنین از سازمان جهانی کار خواست که این بازداشت ها را محکوم کند.


ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد این بازداشت ها تاکید کرد:" شایسته است که این برخورد بی رحمانه و رفتار غیر قانونی با کارگران ایرانی که خواستار رعایت حقوق خود هستند، از سوی سازمان جهانی کار و اعضای جامعه بین المللی مورد اعتراض قرار گیرد."


وی در مورد سرکوب فعالان حقوق کارگری در ایران و سکوت جامعه بین المللی چنین ادامه داد :" سرکوب فعالان حقوق کارگری در ایران شرم آور است، اما به همان اندازه بی توجهی جامعه بین المللی بویژه از سوی کسانی که به حمایت از حقوق کارگران شهرت دارند، باعث تاسف است."


کمپین بین المللی حقوق بشر بویژه از دبیر کل سازمان جهانی کار خواست که توجه کمیته تخصصی این سازمان را به جریان حمله و بازداشت فعالان حقوق کارگری در اول ماه می در ایران جلب کند، و بطور علنی اعلام کند که بازداشت های اول ماه می و همچنین خودداری ایران از رعایت حقوق کارگران، غیر قابل پذیرش است، بخصوص این که ایران امضاء کننده  پنج پیمان و مقاوله نامه سازمان جهانی کار است.


همانگونه که قبلا کمپین گزارش داده بود، بیش از صد نفر در روز اول ماه می در پارک لاله تهران بازداشت شدند. بازداشت شدگان اعضای اتحادیه ها و تشکل های کارگری، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زن و کودک، و سایر فعالان جامعه مدنی هستند. کمپین بین المللی حقوق بشر گزارش هایی دریافت کرده است که حاکی از بازداشت 200 نفر است که 19 نفر از آنان زن هستند که در همان شب اول به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. تاکنون اسامی 66 نفر از مردان بازداشت شده توسط برخی از سازمان های کارگری منتشر شده است.


در روز 12 اردیبهشت ماه، 25 نفر از مردان بازداشت شده و دو زن با کفالت آزاد شدند. همه بازداشت شدگان در روز 12 اردیبهشت ماه به بند 240 زندان اوین منتقل شدند. به گزارش افراد آزاد شده، با بازداشتی ها رفتارهای نامناسبی شده است.


به گزارش وب سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، برای برخی از بازداشت شدگان از جمله جعفر عظیم زاده، شاهپور احسانی و بهرام (عیسی) عابدینی وثیقه سنگین 50 میلیون تومان صادر شده است. خانواده زنان بازداشت شده از ملاقات با آنها منع شده و به آنها گفته شده است که قاضی حداد دستور داده که آنها از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده خود محروم هستند. هیچکدام از مردان بازداشت شده تاکنون با خانواده های خود تماس نداشتند.


پنج نفر از افراد بازداشت شده در پارک لاله از اعضای کمپین یک میلیون امضا هستند؛ نیکزاد زنگنه، امیر یعقوبعلی، کاوه مظفری، پوریا پوشتاره، و طاها ولی زاده. نیروهای امنیتی همچنین جلوه جواهری؛ همسر کاوه مظفری و از اعضای کمپین یک میلیون امضا را در حالیکه برای تفتیش منزل آنها در شب اول ماه می مراجعه کرده بودند، بدون هیچگونه حکم بازداشتی، دستگیر کردند. جلوه جواهری در تجمع پارک لاله حضور نداشت. نیروهای امنیتی کلید خانه کاوه و جلوه را با خود برده و اجازه ورود به هیچکس را به خانه نمی دهند که این امر باعث این نگرانی شده است که امکان اینکه اسنادی در خانه آنها جاسازی بشود، وجود دارد. خانه امیریعقوبعلی نیز همان شب اول ماه می تفتیش شد.


به نوشته وب سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، 19 نفر از اعضای تعاونی مصرف فلزکار و مکانیک نیز در روز اول ماه می در محل تعاونی بازداشت شدند. بعد از دو روز، وقتی که نیروهای امنیتی به منزل یکی از افراد بازداشت شده تعاونی رفته و وسایل شخصی او را مصادره کردند، خانواده ها مطلع شدند که افراد بازداشت شده در زندان اوین می باشند. تاکنون اطلاعات بیشتری به خانواده های آنها داده نشده است. 6 کارگر بازداشت شده در روز اول ماه می در سنندج نیز در روز 12 اردیبهشت ماه با وثیقه 26 میلیون تومان آزاد شدند.


از روز بعد ازحمله و بازداشت افراد در روز اول ماه می تاکنون هر روز، خانواده های بازداشت شده ها در مقابل بازداشتگاه ها و دادگاه انقلاب تجمع می کنند و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها هستند، و به وثیقه های سنگین برای آزادی آنها معترض هستند. خانواده های افراد بازداشت شده همچنان نامه های اعتراضی به رئیس قوه قضائیه و دادستانی نوشته اند اما تاکنون هیچ کدام از این اعتراض ها مورد توجه قرار نگرفته است.


کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه افرادی شد که در روز اول ماه می و یاقبل وبعد از آن بازداشت شده اند. این کمپین به قوه قضائیه توصیه کرد که در باره حمله به تجمع کنندگان در پارک لاله  تحقیق و تفحص کرده و افرادی را که باعث حمله و بازداشت فعالان بوده اند ، به محاکمه بکشاند.


کمپین بین المللی حقوق بشر همچنان نگران وضعیت فعالان اتحادیه های کارگری؛ منصور اسانلو، ابراهیم مددی و فرزاد کمانگر است که بخاطر فعالیت های اتحادیه ای خود همچنان در بازداشت بسر می بردند. این کمپین از سازمان جهانی کار خواست که بطور علنی خواستار آزادی این زندانیان اتحادیه کارگری شود.


برای اطلاعات بیشتر در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران به سایت فارسی کمپین در این پیوند مراجعه کنید:


http://persian.iranhumanrights.org
     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com