درباره کمیپین بین المللی حقوق بشر در ایران
24/04/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران” به منظور جلب حمایت از فعالان و مدافعان حقوق بشر ایرانی که در راستای کسب حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود در چارچوب پیمانها و معیارهای بین المللی ای که ایران ملزم به رعایت آنهاست فعالیت می کنند، تشکیل شده است.


کمپین بین المللی” بر پایه این اصول بنیاد نهاده شده است:حقوق بشر در ایران همچون هر کشور دیگری، یک دغدغه ی مشروع و بر حق بین المللی است و برای ایجاد صلح و امنیت بین المللی ، امری اساسی است. حقوق بشر در ایران فقط با یاری جامعه مدنی تحقق می پذیرد که نقش آنها باید مورد حمایت قرار گرفته و تداوم پیدا کند. پذیرش حقوق بشر در ایران باید غیرجانبدارانه باشد و از اهداف سیاسی دوری کند؛ و نهایتا اینکه در دنیای امروز، همبستگی با مردم همه کشورها در مبارزاتشان برای کسب حقوق بشر یک ضرورت اخلاقی است.


این کمپین برای اینکه مقامات دولت را به رعایت و پیروی از قوانین و معیارهای بین المللی ترغیب و یاری نماید مبادرت به مستند سازی میزان پایبندی دولت ایران به الزامات بین المللی حقوق بشر می کند و این اطلاعات را به همراه سایر اطلاعات مورد نیاز برای یک ارزیابی دقیق و ارائه پیشنهادات سازنده در معرض افکار عمومی قرار می دهد.


این کمپین فعالان جامعه مدنی در سراسر جهان را در باره وضعیت حقوق بشر در ایران آگاه کرده و آنها را ترغیب می کند که از همنوعان ایرانی خود فعالانه حمایت کنند.


این کمپین به ترویج خواسته ها و پیشنهادات جنبش های اجتماعی و حقوق بشر در ایران در سازمانها و نهادهای بین المللی می پردازد و تریبونی برای طرح نظرات آنها بوجود می آورد.


این کمپین برای ایجاد یک شبکه منطبق با اصول خود و برای جلب مشارکت در تحقق اهدافش در سراسر دنیا تلاش خواهد کرد .


پیشینه کمپین


در پاییز ۱۳۸۶ فعالان حقوق بشر که در سازمان غیر دولتی “بنیاد برای امنیت بشر در خاور میانه” همکاری میکردند، تصمیم گرفتند که یک حرکت بین المللی را برای پرداختن به چالش های فوری ای که مردم و بویژه جامعه مدنی حقوق بشری در ایران با آن مواجه است آغاز کنند.


جامعه حقوق بشری در ایران در یک وضعیت خطرناک و حفاظت نشده تحت آزار و اذیتهای سخت و بدون حمایت موثر از سوی جامعه بین المللی قرار دارد. تنش های بین المللی دستآویزی برای افزایش سرکوب در داخل ایران و حذف “حقوق بشر” از دستور کار بین المللی شده است. جنبش های اجتماعی پرشور در ایران،از جمله جنبش های زنان، دانشجویان و کارگران، شجاعانه در یک فضای غیر ازاد فعالیت می کنند و تحت فشارهای رسمی بسیاری قرار دارند. آنها از همبستگی و توجه بین المللی استقبال کرده و به فوریت به آن نیاز دارند و این فعالیتها برای حمایت موثرتر جامعه مدنی بین المللی و نهادهای بین دولتی باید تقویت و تحکیم شوند.


http://persian.iranhumanrights.org     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com