درباره فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
24/04/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

Directeur exécutif


Antoine Bernard
Directrice exécutive adjointe


Julianne Falloux

Téléchargement
Organigramme FR version - (PDF - 46.2 ko)

Organization Chart EN version - (PDF - 44.8 ko)
Le Secrétariat international est basé à Paris. Cette équipe, composée d’une trentaine de permanents assistés de stagiaires et de bénévoles, met en oeuvre les décisions du Bureau international et du Bureau exécutif et assure un suivi régulier des relations avec les organisations membres.FIDH
17, passage de la main d’or 75011 Paris France
- tel + 33 1 43 55 25 18
- fax + 33 1 43 55 18 80


Délégation de la FIDH auprès de l’UE
15 rue de la Linière, 1060 Bruxelles, Belgique
- Tél : +32 (0) 2 609 44 25
- Fax : +32 (0) 2 609 44 33


Délégation de la FIDH auprès de la CPI
Anna Paulownastraat 103 2518BC The Hague - La Haye Netherlands - Pays-Bas
- tel + 31 70 356 02 59
- fax + 31 70 356 02 71


Délégation de la FIDH auprès des Nations unies
15 rue des Savoises, CH-1205 Genève, Suisse
- tel + 41 22 700 12 88
-fax + 41 22 321 54 88Corinne Bezin

Directrice de administration et finances


Marie-France Burq

Responsable Ressources Humaines


Samia Merah

Comptable


Kate Coles

Responsable de la recherche de fonds
Isabelle Brachet

Directrice des opérations et responsable du bureau Asie


Emmanouil Athanasiou

Chargé de programme Asie


Marceau Sivieude

Responsable du bureau Afrique (Nairobi)


Florent geel

Responsable adjoint bureau Afrique


Tchérina Jerolon

Chargée de programme bureau Afrique


Jimena Reyes

Responsable bureau Amériques (Bruxelles/Belgique)


Delphine Raynal

Chargée de programme bureau Amériques


Sacha Koulaeva

Responsable de programme bureau Europe de l’Est et Asie centrale


Françoise Petre

Chargée de programme bureau Europe de l’Est et Asie centrale


Stéphanie David

Responsable du bureau Maghreb et Moyen-orient (Le Caire)


Marie Camberlin

Responsable du bureau Maghreb et Moyen-orient (Paris)


Lobna Abulhassan

Programme Associate / Middle East and North


Wrzoncki Elin

Responsable du bureau mondialisation et droits de l’Homme


Hugo Gabbero

Chargé de programme Observatoire / Défenseurs des Droits de l’Homme


Karine Bonneau

Responsable du bureau Justice internationale


Delphine Carlens

Chargée de programme bureau Justice internationale


Mariana Pena

Attachée de liaison auprès de la CPI (Lahaye/Pays-bas)


Alexandra Pomeon

Chargé de programme Observatoire / Défenseurs des Droits de l’Homme


Katherine Booth

Responsable du Bureau droits des Femmes & droits Migrants

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com