دانشجویان
نشست حق تحصيل در كرمانشاه برگزار شد 17/12/1388
بیشتر

  دانشجویان
نفی حرام‌زادگی در تمامی فصول 17/12/1388
در پی صدور بيانيه‌ی طرح مطالبات دانشجويان كُرد كه به نام "اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كُرد" از سوی خبرگزاری ‌ديده‌بان حقوق بشر كردستان انتشار يافت، نوشتاری را در نقد بيانيه‌ی مذكور به امضای "جمعی از فعالان دانشجويی كُرد دانشگاه‌های تهران" دريافت نموديم كه در توضيح آن تأكيد شده است نقد مزبور نه بر مطالبات مطرح شده از سوی "اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كُرد" كه بيان كننده خواست‌های ملت كُرد و مورد تائيد ما به عنوان "جمعی از فعالان دانشجويی كُرد دانشگاه‌های تهران" نيز می‌باشد، بلكه انتقاد ما بر مقدمه‌ی اين بيانيه است كه خود را بر متن تحميل نموده و هيچ‌گونه سنخيت محتوايی با مطالبات مطرح شده در بيانيه ندارد.
بیشتر

  دانشجویان
جلسه‌ انتخاباتی كروبی در دانشگاه كرمانشاه فرصتی برای طرح مطالبات كُردها 17/12/1388
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

اسفند1388  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com