کمپین بین المللی حقوق بشر برای حمایت از حقوق مردم کرد راه بیاندازیم اعلامیه
07/09/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


اعلامیه


محمدصدیق کبودوند کوشنده حقوق بشر زندانی در ایران:


براین باورم که رهایی مردم کرد از رنج ها و خشونت ها، سرکوب ها تنها با شناسایی و رسمیت دادن به حقوق این مردم و ایجاد سامانه های لازم برای برقراری صلح و همزیستی مسالمت آمیز مردم کرد و دیگر مردمان همجوار امکان پذیر است و این موضوع ملزم بازگویی و بیان رنج و آلام این مردم و مسئله بی حقوقی آنان برای مردم جهان و درخواست یاری و مساعدت از مردم صلح دوست دنیا جهت حل این مسئله است.


از  این رو ایجاد و راه اندازی کمپین بین المللی حقوق بشر برای حمایت از حقوق مردم کرد می تواند به طرح موضوع کمک شایانی بنماید. کمپین موردنظر می تواند برای کسب حقوق اساسی و انسانی مردم کرد در هریک از کشورهای دارای جمعیت کرد تلاش کند.


کمپین می تواند برای حل مساله کرد در چارچوب مرزهای موجود هریک از این کشورها بکوشد. برای این منظور حقوق مردم کرد باید براساس رای و نظر این مردم در رفراندومی آزاد و دموکراتیک توسط خود مردم کرد جهت به دست گیری و مدیریت و اداره امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داخلی سرزمین های کردنشین تعیین و با فراهم آوری ساز و کارهای ساختارهای لازم قانونگذاری، اجرایی و قضایی خودگردان تضمین و تامین گردد. کمپین باید از کوشش های مدنی مسالمت آمیز و بدور از خشونت مردم کرد برای دست یابی به اهداف و مقاصدشان حمایت و تنها توصیه به رهنمون های مدنی و سیاسی مسالمت آمیز و بهره گیری از پتانسیل های قانونی و حقوق بشر بین المللی بنماید.


در اینجا من از همه هم اندیشان و کوشندگان سیاسی و مدنی و شهروندان کرد و غیرکرد و همچنین از مجامع مدنی و سیاسی و حقوق بشر درخواست می نمایم با ارائه نظرات و پیشنهادات و رهنمودهای خود و ارسال آن به سایتی که برای این منظور راه اندازی شده یا می شود، مساعدت، یاری و همراهی خود را برای تشکیل کمپین جهانی حقوق بشر برای حمایت از مردم کرد اعلام و بیان دارند.


تهران- زندان اوین


محمدصدیق کبودوند


دوشنبه 23 آبان 1390/ 14 نوامبر 2011

انسانیت
مرکز مطبوعاتی و اطلاع رسانی سازمان حقوق بشر کردستان
تلفن : 66368670-21-0098   | پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com